Månadsmöte den 29 maj 2023

Måndagen den 29.e maj möttes 15 av klubbens medlemmar i Studiefrämjandets lokaler för vårens sista möte innan sommaruppehållet.

Mötet inleddes med att Gunnar hälsade alla välkomna till mötet. Han berättade att kvällens tilltänkta föredragshållare, Mikael Ackelman, under dagen hade meddelat att inte kunde komma till oss på grund av kraftig migrän. Med mycket kort varsel lovade Svante att ställa upp istället för Mikael Ackelman. Vidare berättade Gunnar att fotoklubbens fotoutställning på Culturum nu är uppsatt och kommer att sitta uppe till den 17:e juni.

Eftersom kvällens möte var det sista innan sommruppehållet bestämdes att temat till nästa möte i augusti blir ”Regn”.

Svante tog till orda och delade med sig av information om en av sina passioner – en analog  storformatskamera (en vaiant av fullformatkamera). Han visade kameran och hur man ka hantera den.. Han berättade entusiastiskt om dess historia, specifikationer och unika egenskaper. Svante berättade detaljerat och levande. Han visade även bilder som tagits med kameran. Många medlemmar ställde intressanta frågor om kameran. Det finns många möjligheter att fotografera med kameran (och även många möjligheter att göra fel). Svante berättade att det ofta tar lång tid för att ta en bild. Svante visade också några fotoböcker som har inspirerat honom.

Efter en trevlig kafferast återupptogs mötet för den andra delen, som fokuserade på medlemmarnas foton under temat ”Glas”. Deltagarna fick möjlighet att ge varandra konstruktiv feedback. Det var en varierad samling bilder som visade kreativitet och mångfald i tolkningen av temat.

Efter bildvisningen berättade Gunnar att nästa utflykt blir redan på söndag den 4 juni till  Stendörren samt att vi är välkomna till Birgitta den 27 augusti. Mer information kommer.

 

Medlemmarnas bilder på tema ”Glas