Fotoklubbens månadsmöte den 24 april 2023

 

Gunnar hälsade välkommen till mötet med 13 av klubbens medlemmar.

Gunnar inledde mötet med att fråga om medlemmarnas synpunkter/önskemål om vad klubben ska göra  framförallt i höst.

Under diskussionen framkom det många intressanta synpunkter och önskemål som styrelsen noterade och kommer att återkomma om.

Svante meddelade att det tidigare aviserade bokprojektet att framställa en fotobok med medlemmarnas bilder tyvärr måste pausas.

Gunnar meddelade att Nyköpings arenor (som är huvudman för teatern) gärna vill ha bilder från teatern. Mailadressen till kontaktpersonen kommer att läggas ut på hemsidan. Skicka gärna dina bilder dit. Bilderna kan vara i samma storlek som vi använder i klubben d v s 1920 pixlar på längsta sidan. Vill Nyköpings arenor ha bilderna högupplösta får de återkomma om det.

Därefter var det dags för kaffestund.

Som brukligt blev det nu tid för att visa medlemmarnas bilder, först några restbilder från förra månadens tema och sedan det aktuella temat: Nyköpings Teater.

Trots att bilderna är tagna på, i och runt samma ställe är det fascinerande hur olika bilderna blev.

Bildanalysen var denna gång inriktad på komposition, d v s hur bilden är uppbyggd och hur de olika delarna i en bild samspelar med varandra för att tillsammans bilda en helhet.

Efter bildvisningen tackade Gunnar för visat intresse.

Redan planerade aktiviteter under våren 2023:

  • 29 april: Fotoutflykt Vretaån
  • I mitten av maj: eventuellt fotbollsfoto. Närmare detaljer kommer att anslås på hemsidan. Eventuellt också Lindbackebesök för att förhoppningsvis fota styvmorsvioler mm.
  • 28 maj: Fotoutflykt till Femöre och Gamla Oxelösund
  • 4 juni: Utflykt till Stendörren med foto och grillning.

Temabilder med tema ”Nyköpings teater