Kallelse till årsstämma

Hej alla, här kommer kallelsen till årets klubbstämma. Som vanligt följer vi den dagordning som stadgarna föreskriver:

Dagordning:

1.          Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2.          Val av två justeringsmän att justera årsmötets protokoll.
3.          Fråga om behörighet av mötets utlysande.
4.          Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, innefattande den ekonomiska ställningen och resultatet, samt revisorernas berättelse.
5.          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6.          Val av ordförande för en tid av 1 år.
7.          Val av 3 ordinarie ledamöter till styrelsen samt 1 suppleant för 2 år.
8.          Val av två revisorer för ett år. Val av revisorssuppleant för ett år.
9.          Val av tre personer att utgöra valberedning, varav en sammankallande.
10.    Fastställande av budget för verksamhetsåret.
11.    Fastställande av årsavgiften för nästkommande år.
12.    Övriga ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.

Följande ärende att behandlas på årsmötet har anmälts av Styrelsen:

  • Revidering av föreningsstadgar
Tiden är som vanligt 18.30 och datum 25/2 i NK-villans lokaler. För dem som vill agera jury i en syskonklubbs fototävling är välkomna att dyka upp 20 minuter innan årsmötet inleds.

Bifogat hittar ni det förslag till reviderade stadgar som styrelsen tagit fram.

Hoppas att alla kommer!
/lasse
Publicerat i NFK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.