Kallelse till årsstämma

Hej alla, här kommer kallelsen till årets klubbstämma. Som vanligt följer vi den dagordning som stadgarna föreskriver: Dagordning: 1.          Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 2.          Val av två justeringsmän att…

Fortsätt läsa