Månadsmöte den 29 augusti 2022

Efter sommaruppehåll var det äntligen dags för samling den sista måndagen i Augusti, närmare bestämt den 29:e. Några, 5 st, valde att delta på distans via Teams, medan de flesta, 16 st, möttes på plats i Studiefrämjandets lokaler, dvs. sammanlagt 21 deltagare. Gunnar öppnade mötet och hälsade 2 nya medlemmar välkomna. Kerstin Abukhanfusa visade därefter…

Fortsätt läsa

Månadsmöte den 28 mars 2022

Månadens möte hölls med 13 medlemmar fysiskt närvarande i lokal hos Studiefrämjandet och 5 medlemmar som deltog digitalt via Teams. Gunnar hälsade välkommen och började med att berätta om klubbens kommande aktiviteter som även finns att läsa om på hemsidan. Gunnar meddelade också att det blir utställning av medlemmarnas bilder på Uvsta i sommar också….

Fortsätt läsa

Månadsmöte den 28 februari 2022

Efter att Covid-restriktionerna släppts hölls månadens möte som ett ”Hybrid-möte”. D v s både fysiskt och digitalt. Dessutom var mötet både årsmöte och ett vanligt månadsmöte. 20 medlemmar deltog, ungefär hälften fysiskt och hälften digitalt. Årsmötet avklarades som vanligt snabbt. Denna gång med mötesordförande Svante. Därefter var det dags för kvällens 2 programpunkter. Den första…

Fortsätt läsa

Månadsmöte den 31 januari 2022

Då spridningen av Covid-viruset just nu är omfattande hölls årets första månadsmöte digitalt. 18 medlemmar deltog digitalt via Teams. Kvällens möte handlade uteslutande om bildvisning och att prata om bilderna. Inför kvällens möte hade alla medlemmar fått en mall om bildbedömning som hjälp att tänka på. Mallen tar upp ett antal punkter att tänka på…

Fortsätt läsa

Månadsmöte den 29 november 2021

  Denna gång träffades medlemmarna i Studiefrämjandets lokaler (En medlem deltog digitalt). Vi var 18 medlemmar den här kvällen. Mötet handlade om bildbedömning. Johannes Larsson från fotoklubben Zoom ledsagade oss under kvällen. Alla medlemmar hade med sig tre pappersutskrifter på olika foton. Johannes delade in oss i 3 grupper som fick i uppgift att diskutera…

Fortsätt läsa