Årsmötet framflyttat

Med anledning av vissa förseningar har vi beslutat att skjuta upp årsmötet till nästa månadsmöte som hålls den 24/3 (observera att detta INTE är sista måndagen i månaden som brukligt är) i våra klubblokaler på Albergers väg 11 A. Dagordning: 1.          Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 2.          Val av två justeringsmän att justera…

Fortsätt läsa